H
T
C

Online Service
Working Time

Mon. To Sat. 8:30-17:30

Contact Information

Cell phone:0756-8696355

Miss Huang15812603133

Product Details

WQ-TP02 rolling speed control polishing machine

 • WQ-TP02 rolling speed control polishing machine
WQ-TP02 rolling speed control polishing machine
 • Product introduction
 • After-sale service

 技术参数  
 电 压:AC220V(110V)50-60HZ            
 功 率:80W                            
 滚动速度:0~1400                         
 滚动方向:正/反转                          
 旋转连接头:对应型号订制                    
 尾部顶尖:顶尖通用,旋转卡夹须订制         
 适应范围:A3/A4                           
 抛光材料:专用抛光液                       
 重 量:20KG                            
 外形尺寸:250*250*550                      
 用 途:此机适应于OPC/PCR滚动抛光,工作效率较高。广泛用于再生硒鼓生产厂家。 

[ Close]  [ Print ]